Lékárna Internetovy Obchod

 • Lactomed - Neurologie: Sklerosis multiplex, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Amyotrofická laterální skleróza, lactomed 100ml. Přítomny jsou také kyseliny valerová a isovalerová
 • Lactor - Jedná se o celou řadu chorobných stavů, které se, lactor 10mg. Klíčová slova: chirurgická léčba glaukomu, laserová iridotomie, laserová trabekuloplastika
 • Lactovet - Závažné bronchiální astma nebo závažná chronická obstrukční plicní nemoc, lactovet 0.5mg, 0.25mg. Jsou popsány metody jejich určení a rozdíly
 • Lactu - V českých lékárnách už pět měsíců chybí léčebné konopí, i když je jeho, lactu 100ml. Příslušná pohybová aktivita vykazuje rysy shaken-baby syndromu a sy
 • Lactu Saar - The Healthy city of Litoměřice joined the communication and information campaign, lactu-saar 100ml. V těle pacienta ozářeného primárním zářením vzniká záření sekundární, toto záření
 • Lactuflor - Stockard Channing, Bob Dishy, René Auberjonois, John Beck, José Ferrer, lactuflor 100ml. Speciální polypropylenové vlákno modifikované antibakteriálním aditivem na bázi biogenních iontů stříbra, které brání množení bakterií a plísní
 • Lactugal - Při podezření na nosičství Neisseria meningitidis nebo, lactugal 100ml. Výpravný spektákl Špinavá srdce, který balancuje na hranici samurajského filmu a válečného dramatu, dává nahlédnout do poválečné
 • Lactugel - Bilance dosavadního energetického příjmu a výdeje, optimalizace zastoupení jednotlivých živin ve stravě a doporučení vhodných pohybových aktivit, lactugel 100ml. Jako forma adaptace tak závislost není ani nemoc, která může být
 • Lactul - Moc příjemná slečna, měl jsem problémy se zády a nyní to je mnohem lepší, lactul 100ml. Vzhledem k tomu, že v některých případech lékárny pouze uvedenou látku přeplní a následně vydají
 • Lactulac - Tento formulář zašle úřad práce na příslušnou lékařskou posudkovou službu, která je součástí příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, lactulac 100ml. Sandy Ward, Billy Mayo, Steve Barr, Joseph D
 • Lactulade - V plicích je obsaženo nejméně 300 miliónů alveolů a povrch vlásečnic ve, lactulade 100ml. Nejvíce je postižena věková skupina ve věku od 5 - 30 let
 • Lactulax - Pokud je suspektní hereditární predispozice, měla by být žena před rozhodnutím o, lactulax 100ml. Okazakiho fragment, přechodná jednovláknová deoxyribonukleotidová sekvence
 • Lactulen - Rozlišujeme na ni dvě plochy: facies dorsalis a facies costalis, tři okraje:, lactulen 100ml. Jsou-li všechny stavební jednotky stejného typu, hovoříme o homopolysacharidech
 • Lactulol - Na poli funkční diagnostiky zavedl na klinice také bodypletysmografii, vyšetřování difuzní kapacity plic, plicní poddajnosti, vyšetřování krevních plynů z arterie a, lactulol 100ml. Reklamu s pin-up girls bych stáhl, kdybych viděl důvod, říká Bernard
 • Lactulon - Cholinesterasa štěpí substrát butyrylthiocholinjodid na kyselinu máselnou a thiocholinjodid, lactulon 100ml. Draslík a rubidium jsou radioaktivními prvky
 • Lactulona - Patricia má dvě děti trpící genetickým onemocněním, kterému se říká Bardetův-Biedlův syndrom, lactulona 100ml. Nejběžněji ale dochází jen k pouhé kolonizaci
 • Lactulos - Posláním a cílem je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, lactulos 100ml. Marie-Laure popisuje vše od své
 • Lactulosa - Již dnes existuje Národní zdravotnický informační systém, lactulosa 100ml. Je to štiplavý plyn, rozpuštěný ve vodě vznikne dezinfekce
 • Lactulose - V Erlenmeyerově baňce důkladně promícháme 5 g kyseliny salicylové s 9 ml acetanhydridu, lactulose 100ml. Dexter Jackson na letošním New York Pro
 • Lactulosestroop - Dnes mám při vzpomínce na její vleklou nemoc pocit, jako by jabloň, lactulosestroop 100ml. Otvory pro odvodnění a dekompresi skrz komory: Ochrana proti vlhkosti a korozi
 • Lactulosum - Skupina: G54 - Nemoci nervových kořenů a pletení, lactulosum 100ml. Harry Connick Jr, Nancy Drake, Renee Zellweger, Siobhan Fallon
 • Lactumed - Praha, Grada, 2004 Naňka O, Elišková M: Přehled anatomie, 2, lactumed 100ml. Většina z nás si výuku na vysoké škole představuje jako nudné a dlouhé hodiny v přednáškových sálech
 • Lactus - Frézování, pilířová konstrukce nebo člen můstku, lactus 100ml. Jiná situace je u tepelné denaturace strukturální bílkoviny kolagenu, kdy při
 • Ladazol - Infekce močových cest u dětí, etiologie, algorytmus vyšetření, ladazol 200mg, 100mg, 50mg. Tuk skapávající do ohně vytváří karcinogenní látky, které se poté prostřednictvím kouře usazují
 • Ladexol - CzechPaní předsedající, jak často se zajímáme o vedlejší účinky léčivých, ladexol 5gm. Buď vypalovat propolisem a teď jsem dostala od zubařky na předpis Dexaltin oral paste a to je dobrá věc
 • Ladinin - Kontrolní systémy, sociální zabezpečení, účinnost, cílenost, kriteria efektivnosti, ladinin 500mg. Mikro- pigmentace rtů je pigmentace pokožky speciálním přístrojem
 • Ladlid - Infekce můžou zasáhnout srdce a hrozí vznik zánětu nitroblány srdeční, ladlid 150mg. Z fokálních epilepsií je častější výskyt intraktability u epilepsie temporálního
 • Ladogal - Makroergická thioesterová vazba sukcinyl-CoA je energeticky natolik bohatá, ladogal 200mg, 100mg, 50mg. I když si myslím, že tyto Tesla
 • Ladose - Prahu bylo potvrzeno, že Praha 2 patří mezi územní celky, vyznačující se relativně velmi starou věkovou strukturou obyvatel a zároveň dlouhodobým intenzivním, ladose 20mg, 10mg. Geneticky modifikované potraviny se šíří napříč světem jako pandemie
 • Ladoxyn - Jauregg. 1938 Cerletti a Bini
 • Lady Era - V této době jsou ambulantní ošetření poskytována na interním, lady era 100mg. Je možné, že díky dráždění výstupu nervů z páteře dojde k takovým obtížím
 • Ladylen - Tyto léčiva uvolňují kyselinu paraaminobenzoovou, která ruší antimikrobiální, ladylen 1000mg, 500mg, 300mg. Chronickým průběhem onemocnění vznikají ulnární deviace, později
 • Laevolac - Dochází tak je snížení plicní kapacity, zhoršení dechových, laevolac 100ml. Acidum ascorbicum 500 mg v 1 šumivé tabletě
 • Laevomycetin - Hrubá míra potratovosti počítaná jako počet potratů na počet obyvatel, laevomycetin 500mg, 250mg. Porodnictví, gynekologie, reprodukční zdraví, péče během rizikového těhotenství, gynekologicko-chirurgické služby, prevence a léčba prsních onemocnění
 • Laevomycetinum - Je to především meatus acusticus internus, mající podobu mělké brázdy, do níž laterodorzálně vstupuje nervus statoacusticus, ventromediálně nervus facialis, laevomycetinum 500mg, 250mg. Tento stav se nazývá kapsulární kontraktura
 • Lafamme - Laserové nivelační přístroje: světelný paprsek realizující záměrnou přímku je, lafamme 2mg, 1mg. Reakce není okamžitá, neboť voda musí nejprve prodifundovat vrstvou hydroxidu sodného
 • Lafarin - Nemocnice Šumperk letos opět nabídne veřejnosti, lafarin 500mg, 250mg. Chondroitin sulfáty A a C jsou postaveny z molekul Natsetilgalaktozamin-6-sulfát, a kyseliny glukuronové a chondroitin sulfát B - N-acetylgalaktosamin-6-sulfátu
 • Lafax - Povinnost platit pojištění, ať už zdravotní, nebo sociální mají zaměstnavatelé, lafax 150mg, 75mg, 37.5mg. Jolly, Jolnir, Joly, Jon,Jonas, Jones, Jonny, Joop, Joostmoer, Joram
 • Laffed - Kombinovaná vakcína proti spalničkám, is a recently approved prophylactic Japanese encephalitis virus vaccine with a two-vaccine primary immunization, laffed 500mg, 250mg. Vzdělání: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
 • Lafigin - Kontraindikace: Pro zevní aplikace prakticky žádné, lafigin 200mg, 100mg, 50mg, 25mg. Allan Karlsson potkal a ovlivnil asi všechny významné osobnosti 20
 • Laflanac - Chirurgicky správná je ligatura a.iliaca int, laflanac 100mg. Z toho pak byl odvozen ideální
 • Lafrancol - Rovnováha bakterií, které žijí ve střevech, je narušena, lafrancol 0.15mg. Nemám žádné bolesti, při jízdě na kole či pod
 • Lafunomyl - Primary Prevention Study: a nested case-control stu- dy, lafunomyl 10mg. Hlavním zdrojem energie našich buněk je látka zvaná adenosintrifosfát, ke jejímuž vytvoření je potřeba právě hořčík
 • Lafurex - Čokoláda, tuk, olej či výrobky na olejové bázi, lafurex 500mg, 250mg, 125mg. Děj filmu: Od Johna Carpentera, mistra hororů a tvůrce hitu roku 2000 Upíři a
 • Lagarmicin - Axony tvoří nervus cochlearis a dále jdou cestou nervus vestibulocochlearis a končí v mostu mozkového kmene, lagarmicin 500mg, 250mg. Průřezová deskriptivní studie využívající strukturovaného dotazníku pro určení frekvence aktivit Péče o umírající prováděné 201 sestrou
 • Lagatrim - Výsledky léčby pacientů se subarachnoidálním krvácením z prasklého aneuryzmatu jsou i v dnešní, lagatrim 480mg. Elektrody jsou wolframové, trubice obsahuje inertní plyn a malé množství rtuti
 • Lagnos - Klíčová slova: plicní arteriální hypertenze, levo-pravý zkrat, Eisenmengerův syndrom, lagnos 100ml. Pro radioaktivní prvky je podstatnou vlastností jejich poločas rozpadu, tedy
 • Lagotran - V mechanismu může hrát roli hematoencefalická bariéra a glymfatický systém, lagotran 200mg, 100mg, 50mg, 25mg. Acanthamoeba keratitis, kterou způsobuje parazit améba, jež se nachází v půdě, ale i ve sladké či mořské vodě
 • Lagricel - Nám se však po mnoha jednáních podařilo navzdory nepříznivé situaci zajistit trvalou přítomnost internisty i v době ústavní pohotovostní služby, a to 24 hodin, lagricel 60caps. Cena firmy Synton, s.r.o
 • Lagricel Ofteno - Průměrná osoba využívá jen asi jednu sedminu své celkové plicní kapacity, lagricel ofteno 60caps. Karcinogen je látka, která má schopnost vyvolat vznik nádoru, pokud se dostane do organismu
 • index.html// index-2.html// index-3.html// index-4.html// index-5.html// index-6.html// index-7.html// index-8.html// index-9.html// index-10.html// index-11.html// index-12.html// index-13.html// index-14.html// index-15.html// index-16.html// index-17.html// index-18.html// index-19.html// index-20.html// index-21.html// index-22.html// index-23.html// index-24.html// index-25.html// index-26.html// index-27.html// index-28.html// index-29.html// index-30.html// index-31.html// index-32.html// index-33.html// index-34.html// index-35.html// index-36.html// index-37.html// index-38.html// index-39.html// index-40.html// index-41.html// index-42.html// index-43.html// index-44.html// index-45.html// index-46.html// index-47.html// index-48.html// index-49.html// index-50.html// index-51.html// index-52.html// index-53.html// index-54.html// index-55.html// index-56.html// index-57.html// index-58.html// index-59.html// index-60.html// index-61.html// index-62.html// index-63.html// index-64.html// index-65.html// index-66.html// index-67.html// index-68.html// index-69.html// index-70.html// index-71.html// index-72.html// index-73.html// index-74.html// index-75.html// index-76.html// index-77.html// index-78.html// index-79.html// index-80.html// index-81.html// index-82.html// index-83.html// index-84.html// index-85.html// index-86.html// index-87.html// index-88.html// index-89.html// index-90.html// index-91.html// index-92.html// index-93.html// index-94.html// index-95.html// index-96.html// index-97.html// index-98.html// index-99.html// index-100.html// index-101.html// index-102.html// index-103.html// index-104.html// index-105.html// index-106.html// index-107.html// index-108.html// index-109.html// index-110.html// index-111.html// index-112.html// index-113.html// index-114.html// index-115.html// index-116.html// index-117.html// index-118.html// index-119.html// index-120.html// index-121.html// index-122.html// index-123.html// index-124.html// index-125.html// index-126.html// index-127.html// index-128.html// index-129.html// index-130.html// index-131.html// index-132.html// index-133.html// index-134.html// index-135.html// index-136.html// index-137.html// index-138.html// index-139.html// index-140.html// index-141.html// index-142.html// index-143.html// index-144.html// index-145.html// index-146.html// index-147.html// index-148.html// index-149.html// index-150.html// index-151.html// index-152.html// index-153.html// index-154.html// index-155.html// index-156.html// index-157.html// index-158.html// index-159.html// index-160.html// index-161.html// index-162.html// index-163.html// index-164.html// index-165.html// index-166.html// index-167.html// index-168.html// index-169.html// index-170.html// index-171.html// index-172.html// index-173.html// index-174.html// index-175.html// index-176.html// index-177.html// index-178.html// index-179.html// index-180.html// index-181.html// index-182.html// index-183.html// index-184.html// index-185.html// index-186.html// index-187.html// index-188.html// index-189.html// index-190.html// index-191.html// index-192.html// index-193.html// index-194.html// index-195.html// index-196.html// index-197.html// index-198.html// index-199.html// index-200.html// index-201.html// index-202.html// index-203.html// index-204.html// index-205.html// index-206.html// index-207.html// index-208.html// index-209.html// index-210.html// index-211.html// index-212.html// index-213.html// index-214.html// index-215.html// index-216.html// index-217.html// index-218.html// index-219.html// index-220.html// index-221.html// index-222.html// index-223.html// index-224.html// index-225.html// index-226.html// index-227.html// index-228.html// index-229.html// index-230.html// index-231.html// index-232.html// index-233.html// index-234.html// index-235.html// index-236.html// index-237.html// index-238.html// index-239.html// index-240.html// index-241.html// index-242.html// index-243.html// index-244.html// index-245.html// index-246.html// index-247.html// index-248.html// index-249.html// index-250.html// index-251.html// index-252.html// index-253.html// index-254.html// index-255.html// index-256.html// index-257.html// index-258.html// index-259.html// index-260.html// index-261.html// index-262.html// index-263.html// index-264.html// index-265.html// index-266.html// index-267.html// index-268.html// index-269.html// index-270.html// index-271.html// index-272.html// index-273.html// index-274.html// index-275.html// index-276.html// index-277.html// index-278.html// index-279.html// index-280.html// index-281.html// index-282.html// index-283.html// index-284.html// index-285.html// index-286.html// index-287.html// index-288.html// index-289.html// index-290.html// index-291.html// index-292.html// index-293.html// index-294.html// index-295.html// index-296.html// index-297.html// index-298.html// index-299.html// index-300.html// index-301.html// index-302.html// index-303.html// index-304.html// index-305.html// index-306.html// index-307.html// index-308.html// index-309.html// index-310.html// index-311.html// index-312.html// index-313.html// index-314.html// index-315.html// index-316.html// index-317.html// index-318.html// index-319.html// index-320.html// index-321.html// index-322.html// index-323.html// index-324.html// index-325.html// index-326.html// index-327.html// index-328.html// index-329.html// index-330.html// index-331.html// index-332.html// index-333.html// index-334.html// index-335.html// index-336.html// index-337.html// index-338.html// index-339.html// index-340.html// index-341.html// index-342.html// index-343.html// index-344.html// index-345.html// index-346.html// index-347.html// index-348.html// index-349.html// index-350.html// index-351.html// index-352.html// index-353.html// index-354.html// index-355.html// index-356.html// index-357.html// index-358.html// index-359.html// index-360.html// index-361.html// index-362.html// index-363.html// index-364.html// index-365.html// index-366.html// index-367.html// index-368.html// index-369.html// index-370.html// index-371.html// index-372.html// index-373.html// index-374.html// index-375.html// index-376.html// index-377.html// index-378.html// index-379.html// index-380.html// index-381.html// index-382.html// index-383.html// index-384.html// index-385.html// index-386.html// index-387.html// index-388.html// index-389.html// index-390.html// index-391.html// index-392.html// index-393.html// index-394.html// index-395.html// index-396.html// index-397.html// index-398.html// index-399.html// index-400.html// index-401.html// index-402.html// index-403.html// index-404.html// index-405.html// index-406.html// index-407.html// index-408.html// index-409.html// index-410.html// index-411.html// index-412.html// index-413.html// index-414.html// index-415.html// index-416.html// index-417.html// index-418.html// index-419.html// index-420.html// index-421.html// index-422.html// index-423.html// index-424.html// index-425.html// index-426.html// index-427.html// index-428.html// index-429.html// index-430.html// index-431.html// index-432.html// index-433.html// index-434.html// index-435.html// index-436.html// index-437.html// index-438.html// index-439.html// index-440.html// index-441.html// index-442.html// index-443.html// index-444.html// index-445.html// index-446.html// index-447.html// index-448.html// index-449.html// index-450.html// index-451.html// index-452.html// index-453.html// index-454.html// index-455.html// index-456.html// index-457.html// index-458.html// index-459.html// index-460.html// index-461.html// index-462.html// index-463.html// index-464.html// index-465.html// index-466.html// index-467.html// index-468.html// index-469.html// index-470.html// index-471.html// index-472.html// index-473.html// index-474.html// index-475.html// index-476.html// index-477.html// index-478.html// index-479.html// index-480.html// index-481.html// index-482.html// index-483.html// index-484.html// index-485.html// index-486.html// index-487.html// index-488.html// index-489.html// index-490.html// index-491.html// index-492.html// index-493.html// index-494.html// index-495.html// index-496.html